Mogelijke thema'sopbouwende en geweldloze conflicthantering

evenwaardig omgaan met verschillen

geweldloze opvoeding

communicatie vanuit evenwaardigheid
of geweldloze communicatie
weerbaarheid en innerlijke kracht

omgaan met (eigen) kwaadheid

geweldloos keuzes maken

alternatieven voor straffen en belonen
teambuilding

omgaan met stress


pestgedrag en roddels


ontwikkelen van waarden


sociale vaardigheden ontwikkelen

motivatie en verantwoordelijkheid ontwikkelen
hanteren van emoties, gevoelens,
kritiek, oordelen, ..

omgaan met agressief gedrag
in jezelf en de ander

grenzen verkennen en respecteren

evenwaardig omgaan met hiërachie

constructief omgaan met moeilijk gedrag

bemiddelen