Brochures

Een project met jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen

In het voorjaar 2012 kregen twaalf jongeren1 in Lokeren vijf vormingssessies "Sociale Vaardigheden". Dat was hen door hun school opgelegd, in overleg met de Dienst Integrale Veiligheid van het stadsbestuur Lokeren. Pat Patfoort liet hen in steeds wisselende groepjes conflictsituaties herkennen, nieuwe verhalen bedenken, eigen kenmerken en gedragingen ontdekken, geweldloze oplossingen zoeken en conclusies trekken. Deze actieve vorm van leren-van-elkaar maakte bij de meesten heel wat los en ouders en leerkrachten signaleerden al snel de eerste positieve resultaten.

Klik hier voor de brochure over dit project ...

 

Project Communicatie in Evenwaardigheid
Een bijdrage aan het welbevinden in een basisschool

In 2013-2014 begeleidde Pat Patfoort van vzw de Vuurbloem een project rond "Evenwaardigheid" in basisschool Koninklijk Atheneum Etterbeek, een van de 35 basisscholen van Scholengroep Brussel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Directie, leerkrachten en kinderen werkten samen volgens een andere manier van communiceren dan het gekende M(eerdere) en m(indere)-patroon, dat ons zo vaak doet vastlopen in conflicten.

Vertrekkend van de vaststelling dat we onderling allemaal verschillen van elkaar, nodigden oefeningen, spelvormen en posters iedereen uit om anders om te gaan met verschillen, belangengeschillen en conflicten. Goed voor het zelfbeeld, het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en de zelfverantwoordelijkheid. Lees het verhaal van de workshops in de verschillende klassen: een unieke, inspirerende ervaring voor leerkrachten, kinderen en - in afgeleide orde - ouders, een project dat in élke school aan iedereen deugd zou doen.

Klik hier voor de brochure over dit project ...