Aanbod

Voordrachten


Wie op korte tijd wil kennis maken met geweldloosheid, kan kiezen voor een voordracht.

Op een gebalde manier verwerf je inzicht in een aantal basismechanismen.

In een voordracht komen, naast enkele theoretische inzichten, een aantal voorbeelden aan bod die de toehoorders kunnen inspireren om ze toe te passen. Het maximum aantal toehoorders is onbeperkt.


Vuurbloem aan huis


Wil je het Vuurbloemgedachtegoed leren kennen/even opfrissen? Ken je geïnteresseerden in je omgeving?

Wil je er je gezin/vrienden/collega's mee in contact brengen?
Dan komt de Vuurbloem aan huis.

Met behulp van een powerpoint-presentatie maak je kennis met 'geweldloosheid' vanuit Evenwaardigheid.
Tijdens en na de uiteenzetting is er kans op vraagstelling.

'Vuurbloem aan huis' duurt gemiddeld anderhalf à twee uur.

Opleidingen en trainingen


De Vuurbloem organiseert opleidingen en trainingen in open aanbod, op vraag en op maat.

Jaarlijks organiseren we een traject van 6 weekends of zaterdagen. In 2010-2011 en 2011-2012 was dat rond het thema 'Ontwikkelingsweg naar een geweldloze levenshouding'. In 2012-2013 was dat rond het thema 'Opbouw van een evenwaardige koppelrelatie als basis voor geweldloze opvoeding'.

De rode draad doorheen alle trainingen is het geweldloze gedachtegoed. Tijdens een basistraining geven we inzichten mee in het ontstaan, de oorzaak en de verschillende vormen van geweld en conflicten. We reiken een alternatief aan in de vorm van evenwaardige, geweldloze communicatie en omgang. Door voorbeelden en oefeningen worden de inzichten uitgeprobeerd en verdiept.

Wie deelneemt wordt uitgenodigd tot betrokkenheid via luisteroefeningen, rollenspelen, uitwisselen van ervaringen, creatieve improvisaties, schrijfgesprekken, … De trainers stellen zich flexibel op en buigen het programma om in functie van noden en wensen. Na een basisvorming kunnen vervolgtrainingen, themadagen, … aangevraagd worden.

We werken ook op maat bij specifieke vragen. Als je graag wat inspiratie opdoet omtrent mogelijke thema's neem dan zeker een kijkje op link mogelijke thema's.

Onze trainers hebben in de loop der jaren heel wat bagage en ervaring vergaard die ze graag met je delen.Gesloten aanbod: vorming op maat


Op vraag werken we een programma uit op maat van uw team/organisatie.
Een vorming op maat kan gaan van een voordracht tot langdurige begeleiding of een opleidingstraject op maat.
Afhankelijk van de noden van de groep kunnen verschillende accenten gelegd worden. Basis van alle trainingen is het geweldloze gedachtegoed.


Bemiddeling


Een conflict kan zo hevig zijn dat bemiddeling door een 'al-partijdig' persoon gewenst is.

Voorwaarde voor bemiddeling: de conflictpartners (individuen of groepen) stellen uit vrije wil een vraag tot bemiddeling.

Doel van een bemiddeling: door een 'vernieuwende communicatie' de betrokkenen evenwaardig laten meewerken aan het creëren van oplossingen waarin eenieder zich terugvindt.

Als één van de conflictpartners van de bemiddeling graag een apart gesprek wil, kijk voor meer informatie bij SOS Conflict.

Coaching


Wil je graag een luisterend oor?
Ben je op zoek naar hulp in een, voor jou, moeilijke situatie?
Je kan bij ons terecht voor coaching.
We kijken samen wat jouw vraag is en hoe we daarin een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

SOS Conflict


We bieden aan jongeren en/of volwassen met een probleem of conflict een gelegenheid tot gesprek.

Samen zoeken we naar verheldering en mogelijke uitwegen.
Zit je met kwaadheid, onmacht, verdriet, … ?

Stuur ons een mailtje.

Praatforum


Doelgroep: voor wie een voordracht of vorming gevolgd heeft.
Groeien in geweldloosheid is een proces dat nooit af is. Dit groeiproces kan je onderhouden in een tweemaandelijks praat- en oefenforum dat begeleid wordt door één van onze trainers.

Wanneer: zie agenda. Juli en augustus is er geen praatforum.

Waar: Dienstencentrum 't Werfje, Werfstraat 88, 8000 Brugge.
Het thema van de avond wordt bepaald door de behoefte van de aanwezigen en/of de inbreng van de trainer.
Richtprijs: 4 euro.

Inschrijven via info@devuurbloem.be We sturen je dan een mail met verdere gegevens.