Over ons

Missie


De Vuurbloem is een organisatie die actief werk wil maken van Evenwaardigheid en Geweldloosheid.
Ze is gesticht in 1991, door Pat Patfoort en Josiane Burrick.

Ze wil het geweldloze gedachtengoed verspreiden en mensen hulpmiddelen aanreiken om een geweldloze levensstijl te integreren in het dagelijkse leven.

Daarbij gaat ze uit van Evenwaardigheid voor alle mensen en op alle niveaus, zowel in alledaagse als crisissituaties.

Visie


Doel : bijdragen aan duurzaamheid en harmonie in relaties (ecologisch principe). Hieronder verstaan we alle mogelijke relaties (gezin-omgeving-werk-politiek enz.)

Met ecologisch principe bedoelen wij: mensen inspireren, vormen, ondersteunen en vooral empoweren zodat het geweldloze gedachtegoed zich integreert en verspreidt in manieren van leven.

Impulsen


De Vuurbloem is een pluralistische organisatie gegroeid vanuit 2 impulsen:

- vanuit de sociale wetenschappen, psychologie, filosofie en spiritualiteit vertegenwoordigd door Thomas Gordon, Carl Rogers, Abraham Maslow, Rudolf Steiner, Marshall Rosenberg, Alice Bailey, Paul Watzlawick, ea.

- vanuit het ideeëngoed over "geweldloosheid" van Mahatma Gandhi, Lanza Del Vasto, Martin Luther King Junior, Bart De Licht, Lea Provo, Pat Patfoort, De Quakers, Wim Robben, e.a.

Activiteiten


De Vuurbloem organiseert en gaat in op aanvragen van voordrachten, opleidingen, trainingen (op maat), praatavonden, oefenmomenten, themadagen, vrijwilligersbijeenkomsten, gezinsweekends, bemiddeling ... Meer info vind je onder de rubriek Aanbod en je kan ook bellen of mailen naar ons secretariaat (zie contactpagina).